Thẻ: Được buông tha để tăng trưởng

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 19.07.2020

in PHỤ NỮ on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

  1. Đề tài: ĐƯỢC BUÔNG THA ĐỂ TĂNG TRƯỞNG.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:8-31.
  3. Câu gốc: “Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19).
  4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 25-27.
  5. Thể loại: Thảo luận.