Ngày: Tháng Bảy 14, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 19.07.2020

in PHỤ NỮ on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

 1. Đề tài: ĐƯỢC BUÔNG THA ĐỂ TĂNG TRƯỞNG.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:8-31.
 3. Câu gốc: “Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 25-27.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.07.2020

in NAM GIỚI on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG.
 2. Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:16-17; Khải 4:7-11; 5:13-14.
 3. Câu gốc: “Nếu con sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Nếu con còn sống chừng nào, con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời con chừng nấy” (Thi thiên 104:33).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 1-4.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 19.07.2020

in THANH NIÊN on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

 1. Đề tài: LỄ TIỆC THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 11:17-34.
 3. Câu gốc: “Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (1 Cô-rinh-tô 11:29).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12-16.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.