Thẻ: Được cứu bởi đức tin

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 25.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 25.10.2020

in THANH NIÊN on 21 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 25.10.2020

  1. Đề tài: KỶ NIỆM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI
  2. Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-17.
  3. Câu gốc: “Vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17)
  4. Đố Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê.
  5. Thể loại: Thuyết trình.