Thẻ: Hầu việc Chúa trong sự thờ phượng

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.07.2020

in NAM GIỚI on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG.
  2. Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:16-17; Khải 4:7-11; 5:13-14.
  3. Câu gốc: “Nếu con sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Nếu con còn sống chừng nào, con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời con chừng nấy” (Thi thiên 104:33).
  4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 1-4.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.