Thẻ: Làm việc lành

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.04.2021

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 11.04.2021 (CN Tương trợ)

  1. Đề tài: ĐÔ-CA – NỮ THÁNH ĐỒ LÀM VIỆC LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Công 9:33-42; Gióp 31:19,20; Gia 2:13-17
  3. Câu gốc: “Tại thành Giốp-bê… có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí” (Công vụ 9:36).
  4. Đố Kinh Thánh: Ru-tơ 1-4.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.