Thẻ: Lẽ sống Cơ Đốc Nhân

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.02.2021

in THANH NIÊN on 20 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 21.02.2021.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ LẼ SỐNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24; Rô-ma 6:12-23; 1 Cô-rinh-tô 6:19-20.
  3. Câu gốc:Vì chưng anh em được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 6:20).
  4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 5-9.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.