Thẻ: Mạnh dạn trong Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.12.2020

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 06.12.2020.

  1. Đề tài: MẠNH DẠN TRONG CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-18.
  3. Câu gốc: “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ” (Ê-phê-sô 6:10-11).
  4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 7-9.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.