Thẻ: Mục đích của Luật Pháp

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.07.2020

in PHỤ NỮ on 4 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 05.07.2020.

  1. Đề tài: LÀM CON ĐỨC CHÚA TRỜI.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:1 – 4:7.
  3. Câu gốc: “Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công! Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin?” (Ga-la-ti 3:4-5).
  4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 19-21.
  5. Thể loại: Chia sẻ.