Thẻ: Sống đạo trong nghịch cảnh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 17.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 17.05.2020

in PHỤ NỮ on 11 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 17.05.2020.

  1. Đề tài: ĐƯỢC GIẢI PHÓNG KHỎI NÔ LỆ TỘI LỖI.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:1-2:21.
  3. Câu gốc: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 1:20).
  4. Đố Kinh Thánh: Dân-số-ký 1-3.
  5. Thể loại: Thuyết trình.