Thẻ: Sự tồn tại kỳ diệu của Kinh Thánh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 12.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 12.07.2020

in NAM GIỚI on 6 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 12.07.2020.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT KINH THÁNH.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 119:49-56.
  3. Câu gốc: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).
  4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 25-27.
  5. Thể loại: Thuyết trình.