Thẻ: Tăng trưởng

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 28.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 28.02.2021

in NAM GIỚI on 22 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 28.02.2021

  1. Đề tài: TĂNG TRƯỞNG ĐỜI SỐNG THÁNH KHIẾT.
  2. Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-2; Hê-bơ-rơ 12:12-28.
  3. Câu gốc: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến!” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
  4. Đố Kinh Thánh: Ru-tơ 1-4.
  5. Thể loại: Chia sẻ.