Ngày: Tháng Hai 22, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 28.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 28.02.2021

in NAM GIỚI on 22 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 28.02.2021

  1. Đề tài: TĂNG TRƯỞNG ĐỜI SỐNG THÁNH KHIẾT.
  2. Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-2; Hê-bơ-rơ 12:12-28.
  3. Câu gốc: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến!” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
  4. Đố Kinh Thánh: Ru-tơ 1-4.
  5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.02.2021

in THANH NIÊN on 22 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 28.02.2021.

  1. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC.
  2. Kinh Thánh: Gióp 21.
  3. Câu gốc: “Lòng con chớ phân bì với kẻ hung ác; nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va” (Châm-ngôn 23:17).
  4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 10-12.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.