Thẻ: Thức canh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 31.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 31.01.2021

in NAM GIỚI on 26 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 31.01.2011.

  1. Đề tài: THỨC CANH VÀ CẦU NGUYỆN.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 12:35-48.
  3. Câu gốc: Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở” (Lu-ca 12:35-36).
  4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 5-8.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.