Thẻ: Vấn đề ngã lòng

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.12.2020

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 06.12.2020.

  1. Đề tài: VẤN ĐỀ NGÃ LÒNG.
  2. Kinh Thánh: 1Các vua 19:1-14; Hê-bơ-rơ 12:1-5.
  3. Câu gốc: “Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31).
  4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 5-8.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.