Latest News From Our Blog

BÀI 11. TUYÊN ĐỌC LỜI CHÚA (GV)

BÀI 11. TUYÊN ĐỌC LỜI CHÚA (GV)

By andynguyen in ẤU NHI, QUÍ I. 2016 on 15 Tháng Sáu, 2017

BÀI 11. TUYÊN ĐỌC LỜI CHÚA

 

I. KINH THÁNH: 2Sử Ký 34:14-33.

II. CÂU GỐC: “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy” (Châm Ngôn 1:8).

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em:

– Biết: Vua Giô-si-a đọc lời Đức Chúa Trời và khuyên dân chúng vâng theo lời Chúa.

– Cảm nhận: Lời Chúa rất quan trọng và cần thiết cho chúng ta.

– Hành động: Nghe và làm theo lời Chúa.

IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY BÀI

A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.

* Trò chơi.

Giáo viên lấy nhiều mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ những câu gốc mà các em đã học, sau đó, cho từng em lên chọn một mảnh giấy, giáo viên sẽ đọc lên địa chỉ và các em đọc câu gốc (Lưu ý: Tốt nhất là cho mỗi em có cơ hội đọc qua một lần, không nên lặp lại).

Giáo viên nói lên sự dạy dỗ: “Các em học lời Chúa và làm theo, thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp vì đã vâng theo ý muốn của Cha trên trời. Các em được như vậy có vui không?”.

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

    1. Vào bài.

(Giáo viên cầm quyển Kinh Thánh giơ cao lên). Các em có biết quyển nầy là quyển gì không? À, đúng rồi. Đây là quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh là gì các em biết không? Chính là lời của Đức Chúa Trời. Những câu gốc mà các em học, những câu chuyện mà các em được nghe kể đều từ Kinh Thánh mà ra. Đó là những điều mà Chúa muốn dạy dỗ và muốn chúng ta làm theo.

    2. Câu chuyện Kinh Thánh.

Khi xưa Kinh Thánh của người Do-thái là cuộn da cuốn tròn lại (giáo viên cho các em xem hình Kinh Thánh của người Do-thái), không giống quyển Kinh Thánh ngày nay chúng ta đang dùng. Kinh thánh bây giờ rất tiện cho chúng ta xem ở nhà và mang đi. Vào thời ấy, ai muốn đọc Kinh thánh thì phải đến đền thờ.

Đền thờ là nơi mọi người nhóm lại thờ phượng Chúa. Trong đền thờ có người lo việc đọc và giảng dạy Kinh Thánh. Lúc đất nước có vua tốt cai trị thì dân Y-sơ-ra-ên được đi đến đền thờ nghe lời Chúa, thờ phượng Chúa; nhưng nếu có vua xấu, thì họ không dám đi đến đền thờ. Do đó, đền thờ bị bỏ không, Kinh Thánh cũng không được dùng đến.

Hai vị vua trước Giô-si-a đều là những vị vua xấu cho nên đền thờ đã bị bỏ hoang, không ai trông coi. Đền thờ và mọi vật dùng bên trong bị phủ đầy bụi bặm, dơ bẩn. Vua Giô-si-a thấy vậy trong lòng rất buồn và truyền lịnh cho người sửa sang và dọn dẹp sạch sẽ đền thờ.

Trong lúc sửa sang, thầy tế lễ lo việc đền thờ tìm ra một cuộn sách cũ. Các em đoán xem đó là sách gì? (Giáo viên đưa cho các em xem hình). Đúng rồi, là quyển Kinh Thánh. “Kinh Thánh!” Thầy tế lễ kêu lên một cách vui mừng và cho người đem trình trước mặt vua: “Tâu bệ hạ, chúng tôi đã tìm được cuộn sách này trong đền thờ”. Nhà vua ngạc nhiên, nói ngay: “Tìm thấy trong đền thờ à? Có phải là Kinh Thánh không, mau mở ra đọc cho ta nghe nào!” Nhà vua vừa nghe vừa khóc: “Đúng là Kinh Thánh rồi. Chúng ta thật đáng chết, vì đã bỏ quên, không đọc và không làm theo lời của Ngài”. Nhà vua nhìn biết lỗi của mình và của dân sự. Vua truyền bảo dân chúng ngày mai đều đến đền thờ nghe lời Chúa. Sáng hôm sau, dân chúng đứng đầy trước cửa đền thờ. Vua Giô-si-a đến, truyền bảo dân chúng cung kính, lắng nghe vua đọc lời Đức Chúa Trời. Khi dân Y-sơ-ra-ên nghe lời quở trách của Chúa từ Kinh Thánh, họ khóc và nói rằng: “Chúng ta mắc tội với Chúa, vậy phải cầu nguyện xin Chúa tha tội”. Khi nghe lời khích lệ từ Kinh Thánh, lòng họ vui mừng, bày tỏ sự cảm tạ Chúa qua nét mặt vì họ biết được Chúa yêu thương họ.

Sau khi đọc lời Chúa xong, nhà vua hướng dẫn họ cầu nguyện: “Lạy Chúa, bắt đầu từ nay, chúng con nhất định đến đền thờ để thờ phượng Ngài, nghe và làm theo lời Ngài”.

    3. Ứng dụng.

Các em thân mến, Kinh Thánh là lời của Chúa. Trong Kinh Thánh, các em biết nhiều câu chuyện và sự dạy dỗ. Chúa muốn các em làm theo những điều đã được học để các em nhận được những điều tốt cho mình. Vì vậy, các em nên thường xuyên đến lớp ấu nhi để được nghe về Chúa nhé.

Post CommentLeave a reply