Thẻ: Chúa Giê-xu

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 30.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 30.05.2021

in NAM GIỚI on 24 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 30.05.2021

 1. Đề tài: DUY TRÌ TÂM LINH MẠNH MẼ.
 2. Kinh Thánh: Mác 13:28-36; Xuất 23:21; 1Ti 4:16.
 3. Câu gốc: “Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa” (1Ti-mô-thê 4:8).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 13-16.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 16.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 16.05.2021

in NAM GIỚI on 10 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 16.05.2021

 1. Đề tài: KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Hêb 10:12, Lu-ca 24:51, Công vụ 1:9.
 3. Câu gốc: “Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa” (Công vụ 1:9).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 9-12.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 16.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 16.05.2021

in THANH NIÊN on 10 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 16.5.2021

 1. Đề tài: KỶ NIỆM CHÚA THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11.
 3. Câu gốc: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 21-25.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm Tạ