Thẻ: thuyết trình

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.06.2021

in NAM GIỚI on 7 Tháng Sáu, 2021

Chúa nhật 13.06.2021 (CN Âm nhạc & Truyền thông)

 1. Đề tài: CUỘC ĐUA CHƯA KẾT THÚC.
 2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:1-3, Phi-líp 3:12-16.
 3. Câu gốc: “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ giựt lấy rồi” (Phi-líp 3:12).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 21-24.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.02.2021

in NAM GIỚI on 20 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 21.02.2021

 1. Đề tài: CANH GIỮ LÒNG MÌNH.
 2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:12-14; 6:9-12.
 3. Câu gốc: Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời” (Giu-đe câu 21).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 18-21.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.11.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.11.8.2019

in NAM GIỚI on 11 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 11.08.2019.

 1. Đề tài: SỰ BAN ÂN TỨ THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 12:1-11.
 3. Câu gốc: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (1Cô-rinh-tô 12:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 1-3.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 14.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 14.7.2019

in THANH NIÊN on 14 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 14.7.2019.

 1. Đề tài: KINH THÁNH (Chúa nhật Kinh Thánh).
 2. Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 1:20-21; 2Ti-mô-thê 3:14-17.
 3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 26-30.
 5. Thể loại: Thuyết trình.