Thẻ: thuyết trình

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.11.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.11.8.2019

in NAM GIỚI on 11 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 11.08.2019.

  1. Đề tài: SỰ BAN ÂN TỨ THÁNH LINH.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 12:1-11.
  3. Câu gốc: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (1Cô-rinh-tô 12:7).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 1-3.
  5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 14.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 14.7.2019

in THANH NIÊN on 14 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 14.7.2019.

  1. Đề tài: KINH THÁNH (Chúa nhật Kinh Thánh).
  2. Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 1:20-21; 2Ti-mô-thê 3:14-17.
  3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 26-30.
  5. Thể loại: Thuyết trình.