Ngày: Tháng Năm 20, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.05.2020

in NAM GIỚI on 20 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 24.05.2020 (Kỷ niệm Chúa Giê-xu thăng thiên).

  1. Đề tài: ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
  2. Kinh Thánh: Giăng 14:15-18; 16:7-15; Công vụ 1:1-8; 2:1-4.
  3. Câu gốc: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).
  4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 1-4.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 24.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 24.05.2020

in THANH NIÊN on 20 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 24.05.2020

  1. Đề tài: CHÚA THĂNG THIÊN.
  2. Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11.
  3. Câu gốc:Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).
  4. Đố Kinh Thánh: Công vụ 12-16
  5. Thể loại: Họp bạn.