Thẻ: Chúa thăng thiên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 24.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 24.05.2020

in THANH NIÊN on 20 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 24.05.2020

  1. Đề tài: CHÚA THĂNG THIÊN.
  2. Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11.
  3. Câu gốc:Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).
  4. Đố Kinh Thánh: Công vụ 12-16
  5. Thể loại: Họp bạn.