Ngày: Tháng Chín 8, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 13.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 13.09.2020

in NAM GIỚI on 8 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 13.09.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO.
  2. Kinh Thánh: Công vụ 14:23; 20:28; 1Ti-mô-thê 3:1-13.
  3. Câu gốc: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công vụ 20:28).
  4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 33-36.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.