Thẻ: nói tiên tri

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN – CHÚA NHẬT 09.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN – CHÚA NHẬT 09.08.2020

in THANH NIÊN on 5 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 09.08.2020.

 1. Đề tài: SỰ BAN ÂN TỨ THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:1-11.
 3. Câu gốc: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (1 Cô-rinh-tô 12:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 7-13.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.22.9.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.22.9.2019

in NAM GIỚI on 17 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 22.09.2019.

 1. Đề tài: ÂN TỨ TRONG SỰ GIẢNG DẠY.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 14:1-25.
 3. Câu gốc: “Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình; song kẻ nói tiên tri, gây dựng cho Hội Thánh” (1Cô-rinh-tô 14:4).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải 5-8.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.11.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.11.8.2019

in NAM GIỚI on 11 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 11.08.2019.

 1. Đề tài: SỰ BAN ÂN TỨ THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 12:1-11.
 3. Câu gốc: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (1Cô-rinh-tô 12:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 1-3.
 5. Thể loại: Thuyết trình.