Thẻ: nói tiếng lạ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.22.9.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.22.9.2019

in NAM GIỚI on 17 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 22.09.2019.

  1. Đề tài: ÂN TỨ TRONG SỰ GIẢNG DẠY.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 14:1-25.
  3. Câu gốc: “Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình; song kẻ nói tiên tri, gây dựng cho Hội Thánh” (1Cô-rinh-tô 14:4).
  4. Đố Kinh Thánh: Khải 5-8.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.