Ngày: Tháng Một 5, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 10.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 10.01.2021

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 10.01.2021

1. Đề tài: NHỮNG NGƯỜI CỘNG TÁC.

2. Kinh Thánh: Phi-líp 1:1-18.

3. Câu gốc: “Và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành” (Phi-líp 1:4-5).