Ngày: Tháng Tám 24, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 29.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 29.08.2021

in PHỤ NỮ on 24 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 29.08.2021.

 1. Đề tài: NÂNG ĐỠ TINH THẦN.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-13.
 3. Câu gốc: “Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó” (1Tê 3:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 19-21.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 29.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 29.08.2021

in NAM GIỚI on 24 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 29.8.2021

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHIẾN THẮNG CHO NGƯỜI VÂNG PHỤC.
 2. Kinh Thánh: Phi-líp 2:8, Hêb 5:8,9, Dân 20:2-24; 27:12-14.
 3. Câu gốc: “Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi thiên 20:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 1-3.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 29.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 29.08.2021

in THANH NIÊN on 24 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 29.08.2021.

 1. Đề tài: CHIẾN THẮNG GIÊ-RI-CÔ.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 6:1-27.
 3. Câu gốc: “Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày” (Hê-bơ-rơ 11:30).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 21-25.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.