Thẻ: Đức Chúa Trời

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.25.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.25.8.2019

in THANH NIÊN on 25 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 25.8.2019.

  1. Đề tài: ÂN ĐIỂN.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:2-4; Hê-bơ-rơ 12:15-17; 2Cô-rinh-tô 12:5-10.
  3. Câu gốc: “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cô-rinh-tô 12:9a).
  4. Đố Kinh Thánh: Đa-ni-ên 7-12.
  5. Thể loại: Thuyết trình.