Thẻ: Đức Chúa Trời yêu thương

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 31.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 31.05.2020

in Chưa được phân loại, PHỤ NỮ on 25 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 31.05.2020.

  1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG.
  2. Kinh Thánh: Giăng 3:16.
  3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Truyền giảng.