Thẻ: kịch

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 03.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 03.03.2020

in NAM GIỚI on 3 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 29.03.2020.

  1. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
  2. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2:5-8; 1:20-21.
  3. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
  4. Đố Kinh Thánh: Xuất 21-24.
  5. Thể loại: Kịch.