Thẻ: nhịn nhuc

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.08.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.08.12.2019

in THANH NIÊN on 2 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 08.12.2019.

  1. Đề tài: TỰ DO TRONG THÁNH LINH.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:22-25.
  3. Câu gốc: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).
  4. Đố Kinh Thánh: Xa-cha-ri 6-10.
  5. Thể loại: Chia sẻ.