Thẻ: nhịn nhuc

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 30.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 30.08.2020

in THANH NIÊN on 25 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 30.08.2020.

  1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG TỐI THƯỢNG.
  2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:4-7.
  3. Câu gốc: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự” (1 Cô-rinh-tô 13:7).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.08.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.08.12.2019

in THANH NIÊN on 2 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 08.12.2019.

  1. Đề tài: TỰ DO TRONG THÁNH LINH.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:22-25.
  3. Câu gốc: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).
  4. Đố Kinh Thánh: Xa-cha-ri 6-10.
  5. Thể loại: Chia sẻ.