Thẻ: nín chịu mọi sự

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 30.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 30.08.2020

in THANH NIÊN on 25 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 30.08.2020.

  1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG TỐI THƯỢNG.
  2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:4-7.
  3. Câu gốc: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự” (1 Cô-rinh-tô 13:7).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Chia sẻ.