Thẻ: nhân từ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 17.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 17.01.2021

in THANH NIÊN on 12 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 17.01.2021.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ BIẾT ƠN CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Mác 5:1-20.
  3. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).
  4. Đố Kinh Thánh: 1 Giăng 1-5.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 30.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 30.08.2020

in THANH NIÊN on 25 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 30.08.2020.

  1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG TỐI THƯỢNG.
  2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:4-7.
  3. Câu gốc: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự” (1 Cô-rinh-tô 13:7).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Chia sẻ.