Thẻ: Phải làm sao cho đường lối mình trong sạch

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.10.2020

in THANH NIÊN on 5 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 11.10.2020.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Thi-thiên 119.
  3. Câu gốc: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa” (Thi-thiên 119:9).
  4. Đố Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê.
  5. Thể loại: Kịch 5’.