Thẻ: Thanh niên Tin Lành

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.10.2020

in THANH NIÊN on 5 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 11.10.2020.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Thi-thiên 119.
  3. Câu gốc: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa” (Thi-thiên 119:9).
  4. Đố Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê.
  5. Thể loại: Kịch 5’.