Ngày: Tháng Ba 30, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 05.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 05.04.2020

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 05.04.2020.

  1. Đề tài: TỪ ĐAU KHỔ ĐẾN AN VUI.
  2. Kinh Thánh: 2Cô-rinh-tô 1:2:17.
  3. Câu gốc: “Vả, ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề. Mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em ưu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy” (2Cô-rinh-tô 2:4).
  4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 13-15.
  5. Thể loại: Thảo Luận.