Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.06.2021

By K' Abel in NAM GIỚI on 31 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 06.06.2021.

 1. Đề tài: KIÊN ĐỊNH ĐỨC TIN.
 2. Kinh Thánh: 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17.
 3. Câu gốc: Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng” (Phi-líp 3:17).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 17-20.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn chúa nhật 03.01.2021.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà luồng sóng tà giáo đang tràn vào Hội Thánh. Có lẽ sự tái lâm của Chúa Giê-xu Christ là một lẽ đạo được đề cập và tấn công nhiều nhất. Khi nghiên cứu về Thần Đạo Lai Thế Học, thì khiến cho một số người ngã lòng vì sự phức tạp và khó hiểu, một số người khác phân vân trước sự khác biệt của tín lý này giữa các hệ phái Tin lành với nhau. Lại có người cho rằng sự tái lâm của Chúa chẳng bao giờ xảy ra, nên họ cứ sống cuộc đời vô tín. Vì thế, tín nhân trưởng thành phải là người nắm vững chân lý căn bản của Kinh Thánh về sự tái lâm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Phao-lô muốn tín nhân Tê-sa-lô-ni-ca hiểu rõ lẽ đạo này, hầu cho họ vững vàng, không chao đảo trước luồng sóng tà giáo.  

 1. KHƯỚC TỪ TÍN LÝ LẠ (2Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-4).

Vì không muốn những tín nhân tại Tê-sa-lô-ni-ca bị lừa gạt hoặc bối rối, Phao-lô thúc đẩy họ nên khước từ bất cứ sự dạy dỗ nào cho rằng Chúa Giê-xu đã tái lâm rồi. Trong câu 2, ông nêu ra ba hình thức làm bối rối và khủng hoảng niềm tin chúng ta:

(1) “Thần cảm giả mạo”, đó là những việc dường như thiêng liêng mà thật sự không thuộc linh, mạo danh Thánh Linh mà thật ra đến từ tà linh.

(2) “Bởi lời nói”, đó là sự giảng dạy công khai hoặc tiếp xúc riêng tư, trong hình thức học Kinh Thánh, chia sẻ, làm chứng, tâm tình.

(3) “Bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi” có xác định rằng ngày Chúa gần đến hay đã đến rồi (2:2). Đây là những ấn phẩm xuất bản trong hình thức văn chương Cơ đốc hoặc Thần học Tân Phái. Phao-lô dạy rằng “Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình” (2:3).   

Phao-lô cho biết, trước khi Chúa tái lâm sẽ có sự bội đạo xảy ra và Người tội ác xuất hiện (2:3-4) còn gọi là Antichrist, tức là kẻ địch lại Đấng Christ (1Giăng 2:18,22). Trong câu 4, Phao-lô giúp chúng ta nhận biết Antichrist kẻ địch lại Đấng Christ qua các dấu hiệu:

(1) Kiêu ngạo “tôn mình lên trên mọi sự”.

(2) Được tôn sùng “người ta xưng là Đức Chúa Trời và thờ lạy”.

(3) Có địa vị và uy quyền “ngồi trong đền Đức Chúa Trời”.

(4) Phạm thượng “chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời”.

Chúng ta không ngạc nhiên, vì Chúa Giê-xu đã dạy rằng: “Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh Ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu” (Ma-thi-ơ 24:4-5,11-13).

Cho dù người tội ác xuất hiện và sự bội đạo tấn công chúng ta bằng nhiều hình thức, Chúa Giê-xu dạy “Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi” và Phao-lô khuyên “Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình” (2Tê 2:3). Chúng ta hãy mạnh dạn từ chối họ và bền lòng tin cậy Chúa, như Chúa Giê-xu đã dạy “Kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu” (Ma-thi-ơ 24:13). Chúng ta bình tĩnh và vững vàng trước sự bội đạo. Khi chúng ta khước từ những lẽ đạo sai trật Kinh Thánh về sự tái lâm của Chúa Giê-xu Christ, thì chúng ta có lý do để luôn bình tĩnh và vững vàng trong niềm tin.  

 1. GHI KHẮC SỰ TÁI LÂM (2Tê-sa-lô-ni-ca 2:5-12).

Trong phân đoạn này, Phao-lô mong muốn tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca luôn ghi nhớ rằng Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ trở lại và Ngài đến với tư cách là một người chiến thắng và là một Quan Tòa. Cho dù “Kẻ Đại Ác” dùng quyền lực của quỷ Sa-tan mà hiện ra, làm đủ dấu lạ, phép mầu giả dối (c.9), dùng mọi cách phỉnh dỗ những kẻ tin điều giả dối (c.10,11); thì Chúa Giê-xu sẽ hủy diệt Antichrist bằng hơi thở từ miệng Ngài, và loại trừ nó bằng ánh sáng vinh quang của sự tái lâm (c.8,12).  

Tuy nhiên, Phao-lô muốn chúng ta luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền tể trị trên mọi sự. Kẻ Đại Ác vẫn còn bị ngăn trở, có nghĩa là nó chỉ xuất hiện và hoạt động trong kỳ hạn đã định cho nó mà thôi (c.6). Như vậy, Phao-lô quả quyết những dấu hiệu mà ông đề cập vẫn chưa xảy ra đầy đủ (c.7), cho nên chúng ta vững tâm vì biết rằng khi Chúa trở lại thì những sự kiện này phải xảy ra trước. Trong câu 5, Phao-lô nói “Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em, thì đã nói về những sự đó sao?”. Cũng vậy, trong bức thư trước, Phao-lô cũng đã đề cập đến diễn trình lạ lùng về sự tái lâm của Chúa (1Tê 4:15-17).  

Chúng ta cùng nhắc lại các diễn biến này:

 1. Có tiếng gọi vang ra, tiếng của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời cất lên, thì chính Chúa từ trời giáng xuống.
 2. Ngay lúc ấy, những người chết trong Chúa sẽ sống lại trước hết.
 3. Kế đến, chúng ta là những người đang sống mà còn lại, sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây, để nghênh tiếp Chúa trên không trung.
 4. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.  

 Trong bức thư gửi cho Ti-mô-thê, Phao-lô dạy rằng: “Hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. Ấy vì muốn luyện tập tri thức đó, nên có người bội đạo” (2Ti-mô-thê 6:20-21). Điều quan trọng chúng ta không cần tranh luận (tri thức) về sự tái lâm, mà chúng ta sống tỉnh thức thuộc linh để được cất lên không trung trong ngày Chúa tái lâm, đó là vấn đề căn bản. Ghi nhớ chắc chắn chân lý về sự trở lại của Chúa, chúng ta sẽ bình tĩnh, vui sống trong niềm tin vững chắc.  

 1. KIÊN ĐỊNH ĐỨC TIN(2Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-17).

 Phao-lô dùng từ “Họ” trong câu 11 để chỉ về những người được miêu tả trong câu 9,10,11,12 là những người đã bị lường gạt bởi sự cám dỗ của ma quỷ, họ đã khước từ Tin lành cứu rỗi và lựa chọn cuộc sống tội tỗi. Chúa dùng tội lỗi và sự sai trật của họ mà đoán phạt họ (Hê-bơ-rơ 9:27; Rô-ma 4:12; 1Phi-e-rơ 4:5).  

Giống như sau khi cho xem bức tranh ảm đạm về số phận của người bội đạo, Phao-lô đã làm vững lòng tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca bằng cách đưa ra bức tranh tươi sáng về sự cứu rỗi và tương lai của họ. Họ là người yêu của Chúa (c.13a), được Chúa chọn (c.13b), được cứu rỗi (c.13c), được kêu gọi và hưởng sự vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ trong sự hiện đến của Ngài (c.14).  

Đặc biệt, trong câu 15, ông thúc giục họ hãy vâng giữ những điều mà ông đã dạy dỗ họ. Rồi Phao-lô cầu nguyện xin Chúa an ủi và giúp đỡ họ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh “khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành” (c.16-17). Chúa Giê-xu phán rằng: “Ai nghe Lời Ngài và làm theo khác nào người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá, dù có mưa sa, có nước chảy, có gió lay xô động nhà ấy, thì nó… không sập. Nhà ấy đứng vững vì được xây dựng trên nền bằng đá vậy” (Ma-thi-ơ 7:24-25). Chúng ta hãy xây dựng đức tin mình trên chân lý vững chắc là Lời Đức Chúa Trời.  

 1. KẾT LUẬN.

Người ta thuật rằng có một thị trấn ở vùng cực Bắc Na-uy, người dân tại đây sống nhiều tháng trong năm không có ánh sáng mặt trời. Nhưng có điều đặc biệt, cứ vào ngày 18 tháng 1 hàng năm thì những người dân leo lên một ngọn đồi cao để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc. Trong ngày đầu tiên, người ta chỉ trông thấy một quầng sáng nhỏ vươn lên từ đường chân trời, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho mọi người vui mừng khôn xiết. Bởi vì họ biết rằng ngày mai và trong suốt cả những ngày kế tiếp, mặt trời sẽ chiếu sáng với tất cả sức mạnh của nó.

 Kinh Thánh cho biết chúng ta đang sống trong thời kỳ “đêm đã khuya, ngày gần đến” (Rô-ma 13:12). Ghi nhớ Lời Chúa để luôn bình tĩnh đối phó với đêm đen tối tăm tội lỗi hiện nay; đồng thời, vững vàng về lẽ đạo tái lâm của Chúa khác nào như vầng sáng vùng cực bắc Na-uy cho tâm linh chúng ta.  

 Một ngày không xa, tiên tri Ma-la-chi đã nói: Khi “Mặt trời công bình mọc lên với sức chữa lành trong tia sáng nó, các con sẽ đi ra và vui mừng nhảy nhót như bò tơ được thả khỏi chuồng” (Ma-la-chi 4:2 – Bản dịch mới). Tạ ơn Chúa, ngày Chúa đến thật vui mừng phước hạnh biết bao. 

 Mục sư Nguyễn Văn Đại

 1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
 2. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở điều gì cho các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca? (c1-2).
 3. “Người tội ác”, “con của sự hư mất” được nói đến trong câu 3 đó là ai?
 4. Cho biết những phương cách mà ma quỷ thường sử dụng để kéo con cái Chúa đi xa Ngài?
 5. Đức tin của bạn có bị ảnh hưởng khi những làn sóng của nhiều tà giáo gây hoang mang cho nhiều người?
 6. Những kẻ bội đạo thì phải nhận lãnh điều gì? (Hê-bơ-rơ 9:27; Rô-ma 4:12).
 7. Những người thuộc về Chúa Giê-xu Christ vững vàng trong đức tin thì nhận lãnh được điều gì?
 8. Chúng ta đang ở trong thời kỳ sau rốt, thì cần xây dựng đức tin trên nền tảng như thế nào?

 

 

Post CommentLeave a reply