Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.08.2021

By K' Abel in NAM GIỚI on 2 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 08.08.2021

1. Đề tài: HÃY ĐI LÊN VÀ CHIẾM LẤY.

2. Kinh Thánh: Phục truyền 1:21, Dân 14:38, Ê-sai 46:11.

 1. Câu gốc: Kìa, Giêva Đức Chúa Trời ngươi phó xứ này cho ngươi; hãy đi lên, chiếm làm sản nghiệp, y như Giêva Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán cùng ngươi; chớ ái ngại, chớ kinh khủng(Phục truyền 1:21).

4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 13-15.

5. Thể loại: Thuyết trình.

* CHỈ DẪN: Thuyết trình.

 1. Giao đề tài thuyết trình cho một nhóm trước nhiều tuần lễ.
 2. Nhóm sẽ họp lại để cùng nghiên cứu đề tài: “Hãy đi lên và chiếm lấy”.
 3. Nhóm cử một nhóm viên đảm trách thuyết trình. Cả nhóm sẽ có trách nhiệm cung cấp thêm tài liệu. Người thuyết trình sẽ dựa vào tài liệu để soạn.
 4. Soạn xong, người thuyết trình sẽ trình bày những ý chính trước nhóm để lấy ý chung. Tránh đưa ra những ý kiến riêng.
 5. Sau giờ thuyết trình, các nhóm khác sẽ đặt câu hỏi, cả nhóm chịu trách nhiệm đề tài sẽ trả lời.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Một trong những điều lạ của đời sống tin Chúa là những gì Chúa ban thường đòi hỏi công lao từ chúng ta. Chúa đã đem dân tộc Do-thái đến Đất Hứa và phán bảo rằng Ngài sẽ “ban” đất ấy cho họ (Dân số ký 13:2). Quà tặng Đất Hứa nghe rất hấp dẫn đối với người Do-thái khi ấy cho đến khi họ nhận ra rằng để nhận món quà quý đó họ phải đánh thắng hàng chục trận giặc và hạ hàng chục thành! Có lẽ họ tưởng rằng Chúa quét sạch dân cư trên các vùng đất đó trước khi họ vào hưởng thụ chứ! Lý tưởng biết mấy khi họ tiến vào Đất Hứa mà nhà cửa đã dựng sẵn và họ chỉ vào lập nghiệp.

 1. ĐI LÊN VÀ CHIẾM LẤY XỨ (Phục truyền 1:21).

Nhưng Chúa bảo họ phải đánh chiếm lấy Đất Hứa! Tuy nhiên, họ không phải dùng sức của họ mà tranh chiến đâu, vì Chúa hiện diện để chiến thắng cho họ. Chúa sẽ hạ những tường thành kiên cố, cho họ chiến lược để đắc thắng kẻ thù và ban năng lực cho các chiến binh của họ. Dân Do-thái sẽ chiến thắng bất cứ trận chiến nào bằng sức mạnh từ trời, nhưng họ vẫn phải chiến đấu.

Tưởng chừng cuộc đời sẽ sung sướng biết bao khi tin Chúa, chúng ta được ngập tràn tâm trí cái hiểu biết đầy đủ về Kinh Thánh, và mỗi câu Kinh Thánh đều thuộc lòng cả. Càng dễ hơn nữa nếu Chúa làm đầy tâm hồn chúng ta sự thích thú cầu nguyện hằng giờ mỗi ngày không chán, và không ngại gì chia sẻ niềm tin cho người khác. Nhưng Chúa không làm như thế đối với chúng ta. Trái lại, Chúa ban sự cứu rỗi cho chúng ta và bảo chúng ta phải “Lấy lòng sợ sệt và run rẩy làm nên sự cứu rỗi của chính mình” (Phi-líp 2:12).

Bạn có nản lòng vì cuộc đời tin Chúa khó khăn và nhiều thách thức hơn bạn mong ước chăng? Xin đừng nản lòng như thế! Quà tặng Chúa ban rất hoàn hảo vì qua món quà đó Chúa làm cho bạn nên hoàn hảo nữa (Ma-thi-ơ 5:48; Gia-cơ 1:17).

 1. KHÔNG AI NGĂN CẢN ĐƯỢC (Dân số ký 14:38).

Những quyết định và sự bất tuân hành của người khác sẽ không thể bãi bỏ ý định của Chúa dành cho bạn. Hành động của người khác có thể tác động đến bạn, nhưng không ai có thể ngăn cản những gì Chúa muốn làm trong bạn và qua bạn. Giô-suê và Ca-lép tin cậy Chúa nhưng vẫn phải đi lang thang trong đồng hoang suốt bốn mươi năm vì nỗi lo sợ và vô tín của những người khác.

Có bao giờ bạn cảm thấy như có người nào ngăn cản ý định của Chúa dành cho bạn hay không? Có lẽ ai đó ngăn không cho bạn được một việc làm nào đó hay được thăng cấp. Cũng có thể chính quyền không chấp nhận đơn xin của bạn hay là một ủy ban không nhất trí với đề nghị của bạn. Bạn có tin rằng một người nào đó có thể ngăn cản Chúa thực hiện các ý định của Ngài trong cuộc đời bạn không?

Chúa đã thực hiện những gì Ngài dự định làm trong đời sống Giô-suê và Ca-lép. Phần chính của hai người không phải là vào Đất Hứa, nhưng là làm lãnh đạo trong dân chúng. Hai người không thể lãnh đạo dân nếu họ vào Đất Hứa trước, trong khi dân chúng còn lang thang trong sa mạc. Chúa giữ họ trong vai trò lãnh đạo để họ tạo ảnh hưởng thánh thiện trên dân sự, và kết quả họ trở thành những người mẫu cho nhiều người lãnh đạo của thế hệ sau đó. Dù vậy, cuối cùng Giô-suê và Ca-lép cũng được vào Đất Hứa như Chúa đã phán. Họ bị trì hoãn vào Đất Hứa nhưng không bị ngăn cản. Nên nhớ rằng: Không ai có thể ngăn cản Chúa thực hiện những kế hoạch của Ngài dành cho bạn. Một khi Chúa đã cho vật gì chuyển vận thì không ai có thể ngăn chặn được (Ê-sai 46:11).

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG

 1. Món quà Chúa hứa cho dân Y-sơ-ra-ên trong xứ là gì?
 2. Bạn bước vào đất hứa với hành trình như thế nào? Bạn đã nhận lãnh được gì trong xứ Ngài hứa cho bạn?
 3. Có khi nào bạn cảm thấy nản lòng khi bước theo Chúa chưa? Những lúc như vậy bạn đã hành động như thế nào để đắc thắng sự nản lòng ấy?
 4. Trong hành trình theo Chúa và để Chúa thực hiện chương trình của Ngài qua đời sống của bạn, bạn có nhận thấy có sự cản trở nào không? Tại sao có và tại sao không?

Post CommentLeave a reply