Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 31.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 31.03.2024

By K' Abel in PHỤ NỮ on 25 Tháng Ba, 2024

Chúa nhật 31/03/2024 (Lễ Phục Sinh).

 1. Đề tài: NGÔI MỘ TRỐNG.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-15.
 3. Câu gốc: “….Đừng sợ hãi; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu, Đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Ngài không ở đây đâu; Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài nằm” (Ma-thi-ơ 28:5-6 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Châm Ngôn 16-18.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 07-01-2024.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. KHAI TRIỂN BÀI HỌC.

Trong lịch sử nhân loại, chỉ một mình Chúa Giê-xu là Đấng sống lại từ kẻ chết.

– Tin vui nhất về sự mất xác của Chúa Giê-xu: Những người đàn bà đi đến chỗ chôn Chúa, họ chỉ thấy được một thiên sứ và một ngôi mộ trống. Xác Chúa Giê-xu biến mất!

– Hai người có địa vị trong xã hội đã nhận xác Chúa Giê-xu (Mat 25:57-60; Giăng 19:38-42). Giô-sép ở A-ri-ma-thê và Ni-cô-đem đi đến cùng Phi-lát xin xác Chúa Giê-xu đem chôn.

Hai người này xức xác Chúa Giê-xu bằng thuốc thơm (Giăng 19:39), nhanh chóng vì mặt trời sắp lặn. Họ đã vội vàng đặt Chúa Giê-xu trong ngôi mộ gần đó do Giô-sép làm chủ (Mat 27:60).

 1. NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ TẠI NGÔI MỘ TRỐNG (Ma-thi-ơ 28:1).

Theo (Ma-thi-ơ 28:1), hai bà Ma-ri đến phần mộ để xem, truyền thống Do-thái đòi hỏi những người thân của người chết phải thăm viếng phần mộ trong vòng ba ngày sau khi chôn để biết chắc người ấy đã thật sự chết. (Mác 16:1) thuật lại rằng những người đàn bà hy vọng xức dầu cho xác Chúa Giê-xu. Vào lúc đó, một cơn động đất xảy ra. Một thiên sứ của Chúa đã giáng xuống, lăn hòn đá ra khỏi và “ngồi ở trên” (Ma-thi-ơ 28:2-3). Sự hiện diện của thiên sứ khiến cho bọn lính canh run rẩy và sợ hãi.

 1. LỜI CỦA THIÊN SỨ TẠI NGÔI MỘ TRỐNG (28:5-7).

Sự hiện diện của thiên sứ làm cho những người đàn bà hoảng sợ, thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ hãi” (Mat 28:5). Thiên sứ báo tin Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết đúng như Ngài đã phán trước (28:6; 16:21; 17:23; 20:19). Để họ có bằng chứng Chúa Giê-xu đã thật sự sống lại, thiên sứ yêu cầu những người đàn bà xem xét nơi thi thể của Chúa Giê-xu đã nằm.

Thiên sứ bảo họ loan báo sứ điệp rằng Chúa Giê-xu “đã từ kẻ chết sống lại” (28:7), đã đi trước các môn đệ qua Ga-li-lê. Họ có thể gặp Ngài ở đó, hầu cho ứng nghiệm lời hứa trước (26:32). Lời tuyên bố “ấy là điều ta đã báo cho các ngươi” (28:7).

Thiên sứ ra lệnh cho những người đàn bà nói với các môn đồ rằng họ phải gặp Ngài tại Ga-li-lê (Ma-thi-ơ 28: 7; Mác 16: 7). Giăng cũng nói đến một lần xuất hiện khác nữa của Chúa Giê-xu tại Ga-li-lê cho bảy môn đồ gần bờ biển (Giăng 21). Ga-li-lê là quê hương của Ngài (Ma-thi-ơ 21:11) Ngài ra lệnh cho hầu hết các môn đồ đến nơi đó.

 1. SỰ XUẤT HIỆN CỦA CHÚA GIÊ-XU (28:8-10).

Khi đối diện với thiên sứ biết tin về sự sống lại của Chúa Giê-xu cả hai bà Ma-ri cảm thấy vừa sợ, vừa vui mừng. Họ sợ hãi, vì họ đứng trước sự hiện diện của Đấng siêu nhiên đến từ thiên đàng; nhưng ngôi mộ trống và những lời thiên sứ khiến họ hết sức vui mừng (28:8). Sự nhận biết Đấng mà họ nghĩ đã ra đi vĩnh viễn nay đã sống lại, khiến họ vội vã loan báo cho các môn đồ.

 1. SỰ LỪA DỐI CỦA THẦY TẾ LỄ CẢ VỀ NGÔI MỘ TRỐNG (28:11-15).

Những người đàn bà đến cùng các môn đồ khác thuật lại rằng họ đã gặp Chúa phục sinh. Trong lúc ấy một vài tên lính canh gác ngôi mộ trở về Giê-ru-sa-lem và thuật lại cho các thầy tế lễ cả “mọi việc đã xảy đến” (Ma-thi-ơ 28:11).

Người lãnh đạo tôn giáo Do-thái lúc bấy giờ mua chuộc những tên lính với một số tiền lớn, bảo họ tuyên bố rằng trong khi ngủ các môn đồ của Chúa Giê-xu lấy trộm xác của Ngài (c.13). Những thầy tế lễ cả và những trưởng lão hứa can thiệp dùm cho họ nếu cần để giúp họ khỏi bị trừng phạt vì sự xao lãng nhiệm vụ. Những tên lính này đã nhận tiền hối lộ và làm như họ đã được chỉ bảo.

 1. BÀI HỌC ÁP DỤNG.

Ngày nay, người ta không dễ tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu khi lần đầu họ được nghe về Tin Lành. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, người đã chết không sống lại được. Vì vậy, con cái Chúa không nên ngạc nhiên khi bạn bè không tin Chúa, xem sứ điệp về sự sống lại là điều thú vị nhưng không có sức thuyết phục họ.

Là Cơ đốc nhân, chúng ta cần nhận ra tầm quan trọng khi xác nhận rằng sự sống lại của Chúa Giê-xu thật sự đã xảy ra; nhưng phải làm điều đó bằng cách nào? Những tín hữu lớn tuổi có thể liên hệ cá nhân với Chúa Phục Sinh trong đời sống hằng ngày của mình. Vì khi theo đuổi mối quan hệ cá nhân với Chúa, chúng ta sẽ nhận thấy Chúa đang sống và đã sống lại từ kẻ chết. Mặc dù nhiều người không nhìn thấy, nghe, hoặc rờ đụng Chúa Giê-xu về phương diện thể xác, nhưng họ có thể đến gần Chúa về phương diện thuộc linh và thờ phượng Ngài. Những người muốn biết Đấng Christ một cách thân mật, gần gũi; nên biệt riêng một thì giờ nhất định mỗi ngày để gặp Chúa Phục Sinh, lời của Ngài là một quyết định khôn ngoan.

 Khi chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu đã phục sinh về phương diện lịch sử và hằng ngày tương giao của chúng ta với Ngài, thì tự nhiên chúng ta muốn bày tỏ đức tin trong sự phục sinh của Ngài bằng cách chia sẻ với người khác. Tin Lành sẽ nung nóng lòng chúng ta, giúp chúng ta hăng hái chia sẻ tin mừng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Đó là một đặc ân đầy vui mừng đối với chúng ta.

 Kinh nghiệm Chúa Phục Sinh sẽ đi vào từng tấm lòng người được giao thác và đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Sứ điệp phục sinh tràn đầy hy vọng sẽ phản ánh nơi người đó.

Chúa Phục Sinh đắc thắng quyền lực của sự chết và ma quỉ, dù cho chúng đã tìm mọi cách để triệt hạ Ngài. Chúng hoàn toàn thất bại trước Đấng Cứu Thế Giê-xu. Tuy vậy, chúng sẽ tìm mọi cách để cám dỗ, bách hại, phá hoại người đặt niềm tin nơi Ngài. Tin quyết, giao thác trọn vẹn, nắm chặt lấy Chúa và lời Ngài từng giây phút là bí quyết đắc thắng.

Tin Chúa Phục Sinh sẽ giúp chúng ta không đầu hàng mọi cám dỗ của gian dối, lường gạt, lạm dụng người khác hoặc vì quyền lợi cá nhân. Vững tin Chúa Phục Sinh giúp chúng ta trung tín với Chúa, với người và với Hội Thánh Ngài.

III. CÂU HỎI SUY GẪM.

 1. Tại sao hai bà Ma-ri đi đến ngôi mộ nơi đặt xác Chúa Giê-xu?
 2. Tại sao thiên sứ lăn hòn đá ra khỏi ngôi mộ?
 3. Bọn lính canh phản ứng như thế nào khi nhìn thấy thiên sứ?
 4. Sứ điệp hy vọng mà thiên sứ đã ban cho những người đàn bà là gì?
 5. Những người đàn bà đã đáp ứng như thế nào với sự hướng dẫn của thiên sứ?
 6. Những người đàn bà phản ứng như thế nào khi họ đối diện với Chúa Phục Sinh?
 7. Những người lãnh đạo tôn giáo phản ứng như thế nào khi họ nghe lời tường thuật của bọn lính gác?

Post CommentLeave a reply