Thẻ: uống chén

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 21.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 21.7.2019

in NAM GIỚI on 21 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 21.07.2019

  1. Đề tài: TÔN TRỌNG LỄ TIỆC THÁNH.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:17-34.
  3. Câu gốc: “Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (1Cô-rinh-tô 11:29).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 1-3.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.