Thẻ: Yêu người lân cận

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.04.2021

in NAM GIỚI on 6 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 11.04.2021 (CN Tương Trợ)

  1. Đề tài: YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-26.
  3. Câu gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (1Phi-e-rơ 4:10).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 21-24.
  5. Thể loại: Họp bạn.