Latest News From Our Blog

NƯỚC PHUN TẠI MÊ-RI-BA

NƯỚC PHUN TẠI MÊ-RI-BA

By K' Abel in TRÒ CHƠI TỪ KINH THÁNH on 23 Tháng Mười Một, 2020

  1. NƯỚC PHUN TẠI MÊ-RI-BA

Kinh Thánh: Dân-số-ký 20:11. “Môi-se giơ tay lên, đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình. Nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội chúng uống, và súc vật họ uống nữa”.

Cách chơi: Chia thành 3, 4 đội (tùy theo số lượng đội). Các đội đứng thành hàng dọc, người đứng đầu cầm một cái gậy khoảng 1m. Trước mặt mỗi đội đã được đặt các bịch nước sạch cách 6 – 7m, người cầm gậy ở đầu mỗi đội được bịt kín mắt, rời chỗ đến bịch nước dành cho đội mình, đưa cao gậy, đập mạnh. Nếu trúng bịch nước sẽ được điểm tối đa cho toàn đội. Nếu hụt, bị trừ một điểm và trở về, người kế tiếp sẽ tiếp tục. Cứ tuần tự cho đến hết.

Post CommentLeave a reply