Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.15.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.15.12.2019

By K' Abel in NAM GIỚI on 9 Tháng Mười Hai, 2019

  Chúa nhật 15.12.2019.

  1. Đề tài: CA NGỢI THIÊN CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 150.
  3. Câu gốc: “Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài!” (Thi thiên 150:1). 
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Tổng dợt Giáng sinh.

* CHỈ DẪN: Tổng Dợt.

  1. Tuần này đặc biệt dành cho tổng dợt chương trình Giáng sinh nên mọi sinh hoạt hằng tuần tạm ngưng một buổi.
  2. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, những bài hát, thi ca, diễn văn, lời giới thiệu, bài cầu nguyện, bài giảng… đều được thực hiện theo đúng thứ tự trong chương trình để ban tổ chức lễ có thể lượng định thời gian cần thiết, đánh giá ưu khuyết điểm, giúp những người có trách nhiệm kịp thời khắc phục để chương trình được thực hiện tốt.
  3. Nên thực hiện cách nghiêm túc và đầy đủ tất cả các phần của chương trình.
  4. Sau khi đã chuẩn bị thật tốt, hãy cầu xin sự dẫn dắt của Chúa, chắc chắn chương trình lễ của Hội Thánh bạn sẽ đem lại kết quả, làm sáng danh Ngài.

 

 

Post CommentLeave a reply