Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 16.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 16.08.2020

By K' Abel in NAM GIỚI on 11 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 16.08.2020.

 1. Đề tài: CA NGỢI CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi 103:1, Êph 1:3, Hê 2:12, Gia-cơ 5:13.
 3. Câu gốc: “Hãy dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa” (Ê-phê-sô 5:19).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 17-20.
 5. Thể loại: Họp bạn.

* CHỈ DẪN: Họp bạn.

 1. Tham dự: Tùy theo điều kiện tổ chức (phòng nhóm, bãi đất trống… có sức chứa bao nhiêu người), có thể mời một hay nhiều ban Nam giới tham dự họp bạn.
 2. Chương trình: Nhiều tuần trước ngày họp bạn, mời các trưởng ban cùng họp lại để cùng hoạch định chương trình và phân chia công tác.
 3. Thời gian, địa điểm, chủ đề, câu gốc và thể loại thực hiện.
 4. Phân chia công tác cho các ban: Chia sẻ, tập hát, làm chứng, đố Kinh Thánh, hướng dẫn chương trình, phần thưởng đố Kinh Thánh, ẩm thực…, mỗi ban nên chịu trách nhiệm một số tiết mục, nên mời một người soạn và đố Kinh Thánh.
 5. Tiết mục: Các tiết mục nên có trong ngày họp bạn là: Bài ca mới, Ca ngợi và cảm tạ (mỗi ban hát một Thánh ca và làm chứng ơn phước Chúa ban), đố vui (viết nhiều câu hỏi để trong hộp, đại diện mỗi ban sẽ bốc một câu và cả ban thảo luận để trả lời), kịch (5 phút hay 15 phút).
 6. Bảng tên: Nên có bảng tên gắn trên ngực của mỗi người để dễ làm quen với nhau, dự kiến số người tham dự để chuẩn bị số màu thích hợp cho việc chia nhóm, mỗi màu là một nhóm đã sắp sẵn chỗ ngồi. Ví dụ: Số người tham dự là 120, muốn chia làm 6 nhóm cần 6 loại giấy bìa có màu khác nhau, mỗi người bước vào được nhận một màu theo thứ tự đã định, kết quả là số người dù nhiều hay ít cũng được chia thành những nhóm có số người bằng nhau.
 7. Thông công: Sau giờ thờ phượng nên có giờ thông công (bánh ngọt, nước uống), chơi trò chơi…

* Chỉ dẫn Đố Kinh Thánh. 

Đố Kinh Thánh trong các buổi họp bạn nên ôn lại các phần Kinh Thánh đã học, đã đố trong các buổi nhóm trước đó, nếu không đủ Kinh Thánh thì đố thuộc lòng (Xem cách đố Kinh Thánh trong “Phương pháp tổ chức các ban ngành trong Hội Thánh”).

 1. Mời số giám khảo bằng số ban nam giới tham dự (để dễ biết tên người giải đáp), mỗi giám khảo đều nhận đáp án trước để việc chấm điểm được chính xác và công bằng.
 2. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm. Phát thưởng cho cá nhân và tập thể (phần thưởng tập thể phải thích hợp cho giờ thông công sau đó).

* Chỉ dẫn Ca ngợi.

 1. Khuyến khích các ban nên hát những bài hát mới.
 2. Bài hát hay sẽ được đề nghị tập cho tất cả mọi người.

Post CommentLeave a reply