Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.08.2020

By K' Abel in PHỤ NỮ on 11 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 16.08.2020.

  1. Đề tài: MỘT SỰ CỨU CHUỘC VINH DIỆU.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:3-14.
  3. Câu gốc: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 1-3.
  5. Thể loại: Chia sẻ.

* CHỈ DẪN: Chia Sẻ (Xem chỉ dẫn Chúa nhật 04.07.2020).

* TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Mấy năm trước đây trong Hội Thánh chúng tôi có một ông cụ bị bệnh nặng. Sau khi được bác sĩ khám và định bệnh là cụ bị bệnh tiểu đường. Bác sĩ cấm cụ ăn nhiều món thịt, chất mặn, chất ngọt. Như thế có nghĩa là cụ phải kiêng cử tất cả những thức ăn ưa thích.

Phải tập ăn những món rau cải nhạt nhẽo, không được xào nấu, không có đồ chiên và kiêng những món chè, món thịt mỡ thật là một hình phạt cho cụ. Nhiều người trong chúng ta cũng ở trong tình trạng của cụ hoặc trong lãnh vực này hoặc lãnh vực kia. Khi mất đi cái “quyền được ăn” món mình thích thì lúc ấy mới thấy việc được ăn uống bình thường là quý.

Chuyện này làm cho chúng tôi liên tưởng đến trường hợp của nhiều tín đồ hiện nay. Sự cứu chuộc mà Chúa đã ban cho chúng ta là một sự cứu chuộc vinh hiển và vô giá. Tuy nhiên nhiều người trong chúng ta vì mải mê và bận rộn vật lộn với cuộc sống hàng ngày nên đã không xem sự cứu chuộc ấy là quý giá.

Nhiều khi chúng ta vì quá chăm lo đời này mà coi thường sự cứu chuộc vinh diệu Chúa đã dự bị cho chúng ta. Ước mong rằng khi đọc bài học của Ê-phê-sô 1 bạn sẽ chú ý đến sự diệu kỳ trong tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta.

“Ngợi Khen Đức Chúa Cha, Đấng Đã Chuộc Chúng Ta” (Ê-phê-sô 1:3-6).

Phần kinh văn mà chúng ta học ngày hôm nay là một thi ca tuyệt mỹ của Phao-lô dâng lên để khen ngợi Chúa. Vì là một bài thi ca, khúc kinh văn có thể được chia ra làm ba phân đoạn, mỗi phân đoạn được đánh dấu bằng lời ngợi khen “để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài” (c.6), và “để khen ngợi sự vinh hiển Ngài” (c.12,14). Mục đích của Phao-lô trong những câu này là bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm tạ và sự thờ phượng Đức Chúa Trời vì món quà cứu rỗi quý báu mà Ngài đã ban cho.

Bắt đầu của đoạn kinh văn là những lời chúc tụng của Đức Chúa Cha. Phao-lô trong lời chúc tụng đã quả quyết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời “trước khi sáng thế” là ban cho chúng ta “đủ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (c.3). Những “phước thiêng liêng” này không gì khác hơn là sự cứu rỗi đã được ban cho chúng ta qua Con yêu dấu của Ngài.

Không phải đến lúc loài người phạm tội, Đức Chúa Trời mới có ý định cứu chúng ta. Trong ý muốn của Ngài, trước khi sáng thế Ngài “đã chọn” và đã “định trước” (c.4,5) về việc chúng ta được làm dân sự Ngài. Điểm này, chúng ta cần phải cẩn thận mặc dầu “Đức Chúa Trời không muốn một ai chết mất” song sự chọn lựa của chúng ta sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả mà chúng ta đạt được.

Mỗi một cá nhân phải quyết định chấp nhận Ngài để được sự cứu rỗi hoặc từ chối Ngài để không nhận được sự cứu rỗi đó. Kết quả của sự chấp nhận Ngài là được Ngài nhận làm “con nuôi” của Ngài (c.5).

Tôi không hiểu bạn nghĩ thế nào về việc làm con nuôi, tuy nhiên chúng tôi có một gia đình người bạn đã quen biết nhiều năm có xin được một người con nuôi. Hai anh chị mong muốn có được một đứa con, song vì lý do nào đó họ không có con được. Sau đó họ làm đơn xin một đứa con nuôi và họ yêu mến hết lòng.

Mặc dầu là con nuôi, cháu bé đã nhận được tình yêu của cha mẹ nuôi không thua sút gì tình yêu mà cha mẹ dành cho con ruột của mình. Trong ý muốn tốt lành Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tình yêu mà Ngài dành cho Con yêu dấu của Ngài để từ đó chúng ta được trở nên con cái Ngài. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời.

  1. NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA CON, ĐẤNG ĐÃ CHẾT VÌ CHÚNG TA (c.7-12).

Phao-lô tỏ bày công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong câu 7. Hai chữ chìa khóa của câu này là “cứu chuộc”“tha tội”. Cứu chuộc có nghĩa là “trả một giá để được tự do”, từ này được dùng trong sự tương quan đến tù nhân chiến tranh, nô lệ và phạm tội. Đây là hành động giải phóng một người khỏi một tình trạng mà chính họ không trả nổi. Giá cho sự cứu chuộc thiêng liêng của chúng ta là huyết báu của Đấng Christ để chúng ta được tự do khỏi sự đoán phạt đời đời vì tội của chúng ta.

Sự tha thứ trong Tân ước bao gồm sự chấp nhận một cá nhân, cất bỏ những trở ngại trong sự liên hệ hầu sự hòa giải có thể phát hiện. Sự tha thứ là một đáp ứng của Đức Chúa Trời trong việc chấp nhận chúng ta và cất bỏ những trở ngại trong sự tương giao một khi chúng ta chân thành ăn năn những tội lỗi của chúng ta.

Đức Chúa Trời đã đem “sự khôn ngoan thông sáng” (c.8) mà ban cho chúng ta cách đầy dẫy. Bởi sự khôn ngoan ấy chúng ta biết được ý muốn tốt lành của Ngài đó là sự cứu chuộc cho những ai đặt hết lòng tin vào Ngài (c.9). Mục đích của sự cứu chuộc là “hội hiệp muôn vật trong Đấng Christ” (c.10). Đấng Christ chính là mục tiêu cho muôn vật từ muôn hướng, cả trên trời và dưới đất.

Vì giá mà Đức Chúa Con đã trả, chúng ta được “dự phần kế nghiệp” trong Nước Đức Chúa Trời (c.11). Sự cứu rỗi không phân biệt sự giàu nghèo, màu da, sắc tộc hay nam nữ, nhưng căn cứ trên sự “trông cậy” của chúng ta trong Đấng Christ (c.12).

Trình bày tất cả những điều trên, Phao-lô muốn nhắc nhở mỗi tín đồ rằng những gì chúng ta nhận được từ nơi Chúa đáng để chúng ta biết ơn Ngài và để chúng ta sống cách nào hầu cho đời sống chúng ta tỏa ra sự vinh hiển của Ngài để chính Ngài được ngợi khen. Bạn có một đời sống xứng đáng để người ta thấy đó mà ngợi khen sự vinh hiển của Chúa? Mỗi ngày trong đời sống bạn có để ra một thì giờ nhất định nào đó để mà suy gẫm đến những gì mà Chúa đã làm cho mình? Bạn có thường cảm tạ và khen ngợi Ngài không?

  1. NGỢI KHEN ĐỨC THÁNH LINH, ĐẤNG Ở TRONG CHÚNG TA (c.13-14).

Phao-lô trong (c.13-14) nói đến Đức Thánh Linh là Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa ban. Khi một người quay về cùng Đức Chúa Trời và tin nhận Ngài, Đức Thánh Linh sẽ ngự vào đời sống và trở nên dấu ấn của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của người ấy.

Tuy nhiên trước khi một người tin nhận Chúa người ấy phải được nghe về “đạo chân thật” (c.13). Chia sẻ Tin Lành (đạo) không phải là chọn lựa mà là một mệnh lệnh cấp thiết. Một khi chúng ta trung tín chia sẻ Tin Lành cho người khác, họ sẽ có cơ hội đặt niềm tin nơi Chúa.

Đức Thánh Linh là một tờ chứng trong hiện tại về một cơ nghiệp tương lai mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, là cơ nghiệp dành cho những người thuộc riêng về Ngài. Đức Thánh Linh là dấu ấn, thị thực những lời hứa của Đức Chúa Trời trong đời sống tín đồ để khi những lời hứa này hoàn thành họ sẽ ngợi khen sự vinh hiển này.

Kết: Ê-phê-sô 1:3-14 là một bài ca ca ngợi Đức Chúa Trời, Phao-lô đã cho thấy Đức Chúa Trời đã trải đầy ân điển Ngài trên chúng ta, tha thứ và nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài. Thế nào Ngài đã ban Đức Thánh Linh làm dấu ấn thị thực cho lời hứa về cơ nghiệp đời đời của chúng ta. Và khi chúng ta đọc những lời này, chúng ta không thể cầm giữ được nhưng dâng lên Chúa những lời ca ngợi và biết ơn cứu rỗi mà Ngài đã ban.

Mong bạn trong sự thờ phượng cá nhân hay tập thể, đến với Chúa bằng tinh thần ca ngợi khi suy gẫm về sự cứu rỗi như là một quà tặng vô giá mà Ngài đã ban cho bạn. Xin bạn nhớ rằng sự ngợi ca không chỉ đơn giản như là một bài ca hay một lời cầu nguyện, mà là một đời sống gương mẫu “họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

Giúp Giảm Cân

Nếu béo phì hay thừa cân, bạn không nhất thiết áp dụng chế độ ăn quá khắt khe, dễ dẫn tới tình trạng bị thiếu chất, hạ huyết áp. Thay vào đó, bạn nên duy trì thói quen uống một cốc nước chanh mỗi ngày kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn.

Post CommentLeave a reply