Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 05.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 05.06.2022

By K' Abel in THANH NIÊN on 30 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 05.06.2022 (LỄ NGŨ TUẦN)

 1. Đề tài: NGƯỜI ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 1:15; 41-45; 67-79; 2:25-32; Công Vụ 2:11; 10:45-46; 4:8-12; 31; 13:4-12.
 3. Câu gốc: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Theo Chủ Đề.
 5. Thể loại: Giải Đáp Thắc Mắc.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 27.02.2022

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

NGƯỜI ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.

            Không ai có thể phủ nhận rằng trong những năm gần đây Hội Thánh Ngũ Tuần là hệ phái Tin lành phát triển nhanh chóng nhất khắp thế giới. Chúng ta phải tạ ơn Chúa và cần học hỏi tinh thần truyền giáo của anh chị em Ngũ Tuần… Một trong những đặc điểm các con cái Chúa trong Hội Thánh Ngũ Tuần thường nghĩ là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là một đề tài phải cần khá nhiều giấy mực để trình bày. Trong khuôn khổ của bài học này, chúng ta chỉ nghiên cứu về phương diện người đầy dẫy Đức Thánh Linh mà thôi. Chúng ta cùng tìm hiểu xem “Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ làm gì?”

 1. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh chẳng làm gì cả một thời gian dài.

Kinh Thánh cho chúng ta biết Giăng Báp-tít đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ (Lu-ca 1:15), nhưng ông đâu có làm gì đặc biệt cho đến mấy chục năm sau. Cho nên chưa chắc người được đầy dẫy Đức Thánh Linh là phải làm điều nầy điều kia cho Chúa liền. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh biết chờ đợi đến thời điểm Chúa muốn mình làm.

 1. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ xác quyết ơn phước Chúa ban cho người khác.

Khi Ma-ri đến thăm Ê-li-sa-bét, là mẹ của Giăng Báp-tít, thì
Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Đức Thánh Linh liền xác quyết phước hạnh mà Chúa ban cho Ma-ri (Lu-ca 1:41-45). Điều đáng buồn của chúng ta ngày nay là thay vì xác quyết ơn phước Chúa ban cho anh chị em mình, chúng ta hay vấp phải lầm lỗi là nói ra, hoặc làm giảm giá trị ơn phước Chúa ban cho người khác. Xác quyết những điều Chúa ban cho thật là cần thiết trong việc gây dựng thân thể của Đấng Christ.

 1. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ ca ngợi Chúa.

Khi Xa-cha-ri được đầy dẫy Đức Thánh Linh ông liền cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:67-79). Cụ Si-mê-ôn khi được Đức Thánh Linh cảm động thì cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời (Lu-ca 2:25-32). Trong ngày lễ Ngũ Tuần, khi các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh họ nói ra sự cao trọng của Đức Chúa Trời (Công Vụ 2:11). Khi các tín đồ tại nhà Cọt-nây đầy dẫy Đức Thánh Linh họ ca ngợi Đức Chúa Trời (Công Vụ 10:45-46). Sự ca ngợi Chúa ở đây không hẳn là phải biết hát mà là biết cất tiếng lên nói lời tôn vinh Chúa về kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban cho mình.

 1. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ dạn dĩ rao truyền Phúc Âm.

Khi Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ông liền giảng Tin lành cho những quan quyền mà bình thường ông rất ngại giao tiếp với họ. Khi đầy dẫy Đức Thánh Linh, ông chẳng ngại ngùng nữa, ngược lại ông rất dạn dĩ rao truyền về Chúa cho họ (Công Vụ 4:8-12). Ông nói rất thẳng và rất mạnh, không chút sợ hãi gì, đến độ những người nghe cũng phải lấy làm lạ. Khi Hội Thánh của Chúa đầy dẫy Đức Thánh Linh thì các con cái Chúa trong Hội Thánh cũng nói về Chúa cách dạn dĩ (Công Vụ 4:31).

Dầu môi trường truyền giảng dường như không thuận lợi, nhưng Hội Thánh được đầy dẫy Đức Thánh Linh vẫn sốt sắng và mạnh dạn rao truyền đạo Chúa. Hội Thánh có lòng nóng cháy và dạn dĩ lo việc truyền bá Phúc Âm là Hội Thánh đang được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

 1. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ có khả năng ngôn ngữ phi thường.

Có hai thứ ngôn ngữ mà người đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể kinh nghiệm được. Một là ngoại ngữ, hai là tiếng lạ, cả hai đều bởi Đức Thánh Linh ban cho cách đột xuất, chứ không phải tập nói tiếng lạ như mọi người lầm tưởng. Giả bộ nói tiếng lạ để cho người khác tưởng mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh hầu loè thiên hạ, là khinh thường Đức Thánh Linh chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Không nói được tiếng lạ, hoặc không có khả năng tự nhiên nói ngoại ngữ không có nghĩa là không được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có vô số người đuợc đầy dẫy Đức Thánh Linh mà không hề có ơn nói ngoại ngữ hay nói tiếng lạ. Người có ơn nói ngoại ngữ sẽ dùng ơn đó mà truyền bá Phúc Âm cho những dân tộc khác. Người có ơn nói tiếng lạ sẽ dùng ơn đó mà gây dựng cho chính mình hay cho người khác, nếu có người thông hiểu và dịch lại (1Côr 14:4,27-28).

 1. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ quyền năng Chúa.

Phao-lô khi rao giảng đạo Chúa ở thành Ba-phô trên đảo
Chíp-rơ, thì bị một thuật sĩ tên là Ê-ly-ma phá rối. Người nầy tìm mọi cách ngăn trở không cho người ta tin nhận Chúa. Phao-lô đầy dẫy Đức Thánh Linh quở trách tên thuật sĩ và phạt ông bị mù, tức thì người nầy không nhìn thấy ngay tại chỗ. Nhờ đó, người ta biết quyền năng của Chúa và tin nhận Ngài (Công Vụ 13:4-12).

            Thời đại ngày nay là thời đại của Đức Thánh Linh đang làm việc. Hội Thánh Chúa khắp nơi cần phải có những người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh có khi phải chờ đợi một thời gian dài trước khi được Chúa dùng để làm gì đó cho Ngài. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ xác quyết ơn Chúa ban cho người khác, lòng đầy vui mừng luôn ca ngợi Chúa, sốt sắng rao truyền đạo Chúa.

Đôi khi được Chúa cho có khả năng nói ngoại ngữ thông thạo để phục vụ Chúa, hoặc có khả năng nói tiếng lạ để gây dựng chính mình hoặc Hội Thánh. Thỉnh thoảng cũng được Ngài ban cho quyền năng để sửa phạt những người chống đối, ngăn trở người khác tin Chúa. Đó là những đặc điểm của người được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Mục sư Đặng Ngọc Báu.

Post CommentLeave a reply